Základní seznámení s rastrovou (bitmapovou) grafikou, jejími principy a zákonitostmi. Základy práce v programu Photopea.